antisemitizam


antisemitizam
anti Semitism
* * *
• anti Semitism
• Antisemitism
• anti-Semitism

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • antisemitìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}neprijateljstvo prema Židovima na religijskoj, nacionalističkoj ili rasnoj osnovi (doslovno »prema semitima«, od kojih su Židovi jedan narod); ideologija po kojoj su Židovi zbog svoje vjere, nedovoljnog patriotizma i sl. te… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • antisemitizam — antisemitìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. neprijateljstvo prema Židovima na religijskoj, nacionalističkoj ili rasnoj osnovi (dosl. »prema semitima«, od kojih su Židovi jedan narod); ideologija po kojoj su Židovi zbog svoje vjere, nedovoljnog… …   Hrvatski jezični portal

 • Nikolaj Velimirović — Photo of St. Nikolaj Saint, Holy hierarch Born January 5, 1881 Lelich, Valjevo, Serbia …   Wikipedia

 • antisemitski — antisèmītskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na antisemite i antisemitizam [antisemitski pamflet] ETIMOLOGIJA vidi antisemitizam …   Hrvatski jezični portal

 • Serbophobia — Serbophobia, or Anti Serb sentiment, is a term used to describe a sentiment of hostility or hatred towards Serbs or Serbia. Use of the term in history The term was used in the literary and cultural circles since before World War I: Croatian… …   Wikipedia

 • Сербофобия — Часть серии статей о дискриминации Основные формы Расизм · Сексизм …   Википедия

 • antisèmītskī — prid. koji se odnosi na antisemite i antisemitizam [∼ pamflet]; antižidovski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • judofobija — judofóbija ž DEFINICIJA antisemitizam ETIMOLOGIJA vidi judofob …   Hrvatski jezični portal

 • Zeitgeist — (izg. cȁjtgajst) m DEFINICIJA sociol. fil. opće intelektualno i duhovno stanje ili duhovno kretanje i ukus koji karakterizira neko vrijeme i područje; duh vremena [Wagnerov antisemitizam je odvratan, ali je i Zeitgeist Njemačke u drugoj pol. 19.… …   Hrvatski jezični portal

 • Weininger — (izg. vȁjninger), Otto (1880 1903) DEFINICIJA austrijski filozof i psiholog židovskog porijekla; u svom jedinom djelu Spol i karakter gorljivo zastupao antisemitizam i tezu o manje vrijednosti ženskoga spola, što je u žustrim raspravama, koje su… …   Hrvatski jezični portal

 • antisemitski — antisèmītski pril. DEFINICIJA kao antisemit, na način antisemita ETIMOLOGIJA vidi antisemitizam …   Hrvatski jezični portal